Privaatsuspoliitika

ANDMEKAITSE


Täname et külastasite meie kodulehte. Suhtume Teie andmete kaitsesse vastutustundlikult ja hoiame Teie andmed kaitstuna.

1. Kuidas me Teie andmeid töötleme?
Kasutame Teie vabatahtlikult edastatud andmeid ainult ettevõtte siseselt; kliendisuhtluseks, tellimuste töötlemiseks ja personaalse reklaami saatmiseks. Vajadusel esitame Teie andmed transporditeenuse pakkujale. Kui muul viisil ei kauple ega edasta Teie andmeid kolmandatele osapooltele.

2. Millisel juhul kasutame ja töötleme Teie andmeid?
Meie veebisait kasutab Google Analytics tarkvara andmete kogumiseks, seda turunduse ja optimeerimise eesmärkidel. Selleks kasutame me küpsiseid. Läbi küpsiste registreeritakse ainult veebisaidi kasutamist käsitlevad andmed. Teised isikuandmed kustutatakse.
Muude andmete hulgas registreeritakse Teie IP aadress, domeen millelt meie lehele tulite. Võite igal hetkel oma andmete kasutamise nõusoleku tagasi võtta.

Milliseid andmeid jälgime:
Veebisait, millelt meie lehele tulite.
IP aadress.
Kuupäev ja kellaaeg
HTTP vastuse kood
Edastatud andmete maht
Teie brauseri ja OP süsteemi info

Sõltuvalt kasutaja või kasutaja tellitud konkreetse teenuse olemusest kogutakse ja sälitatakse järgmisi isikuandmeid.
1. Tellimuse täitmiseks: Nimi, perekonnanimi, elukoht, postiindeks, telefoni number, e-posti aadress, kliendi identifikaator (Süsteemi poolt kliendile antud). Nende andmete alusel töötleme Teie tellimust.
2. Turunduseesmärgil: E-posti aadress, IP-aadress, küpsised. Neid andmeid kasutame Teie nõusolekul.
Selleks, et muuta meie veebisaidi külastamine võimalikult mugavaks kasutame küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstinfot sisaldavad failid, mis salvestatakse külastaja veebribrauseri vahemällu. Muidugi saate ise oma brauseri seadistada nii et, see takistab küpsiste salvestamise kõvakettale või kustutab juba salvestatud küpsised. Sait kasutab kahte tüüpi küpsiseid.

1. Esimest tüüpi küpsis – Divasoft.ee – oma veebilehe täiustamiseks ning kasutatavate teenuste pakkumiseks, kvaliteedi tõstmiseks. Veebisaidi kaudu kogutud infot kasutatakse liikluse arvutamiseks (Statistilise teabe kogumiseks). Huvi saidi sisu kohta, teie külastusajaloo salvestamiseks küsime Teie nõusolekut. Nõusolek kehtib kuni kasutaja tühistab oma nõusoleku saates sellest saidi administraatorile kirja: diva@divasoft.ee
2. Teist tüüpi küpsised – Kui te külastate meie veebilehte, siis paigutatakse teie arvutisse veebilehe funktsionaalsuse tagamiseks vajalik küpsis (PHPSESSID) – See küpsis kustutatakse kui veebilehe aken suletakse. Kasutame ka järgnevaid küpsiseid: Inspectlet.com, onesignal.com, google tag manager, Facebook pixel.
Kui palume Teile sisestada oma isiklikud või ärilised üksikasjad (näiteks e-posti aadress), siis avaldate selle teabe vabatahtlikult. Kasutame edastatud isikuandmeid ainult sellel eesmärgil milleks need meile edastati. Avaldame Teie andeid AINULT tellimuse täitmiseks vajalike toimingute tegemiseks (näiteks transpordi korraldamiseks).

3. Mis on andmete kasutamise eesmärk?
Saidil kaupade või teenuste tellimiseks peab kasutaja esitama isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik konkreetse toote või teenuse tellimiseks.
Veebilehe pakutavate toodete või teenuste tõhusaks osutamiseks või turunduseesmärkidel. Divasoft.ee tagab andmete kaitse!
Veebilehe täiendamise ja arendamise tagamiseks ning kasutaja parima võimaliku teenuse pakkumiseks on Divasoft.ee õigus kasutada isikuandmeid turunduseesmärkidel kui kasutaja on selleks nõusoleku andnud (Nt linnuke tellimuselehel)
Samuti kasutame turundamise eesmärgil Google adwords reklaame, mis pakuvad meile mitte isikut tuvastavat teavet Teie ja Teie sirvimisharjumuste kohta. Turunduse eesmärgil kasutame Re-marketingi.

Facebook kasutab uuesti turundamiseks järgmisi isikuandmeid, et pakkuda isikupärastatud ja asajakohaseid reklaame: Asukoht
Otseturunduse eesmärgil kogub Divasoft.ee järgmisi isikuandmeid: Epost, elukoha linn, riik. Nõusolekut isikuandmete kasutamiseks väljendatakse vastava ruudu märgkimisega lehel.
Kõik otseturunduse ja muudel eesmärkidel kogutud isikuandmed vastavad seaduses seatud nõuetele.
Kasutaja võib igal hetkel nõusoleku andmete kasutamiseks tagasi võtta saates selleks vastava sisulise kirja veebilehe administraatorile: diva@divasoft.ee või valides privaatsuseeskirjades valiku “loobu”.
Veebilehe administreerimisel ja võimalike talitushäirete diagnoosimisel võib saidi administraator turunduseesmärkidel kasutada kasutaja IP-aadresse.
Eposti turundamiseks kasutame Mailerlite. Mailerlite on kolmanda osapoole teenusepakkuja, kes saab Teie uudiskirja jälgimiseks ja parendamiseks kasutada Teie andmeid. Mailerlite privaatsustingimused on saadaval aadressil: https://www.mailerlite.com/privacy-policy
Meie uudiskirjast saate alati loobuda klikkides “loobu uudiskirjast” nuppu.

4. Mida teha enne andmete kogumist?
Teil on soovi korral õigus saada tasuta teavet teie kohta kogutud isikuandmete kohta. Lisaks on teil vastavalt Eesti Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadusele õigus esitada vastuväiteid oma andmete kasutamisele ja / või edastamisele reklaami eesmärgil. Seadus annab teile ka õiguse neid isikuandmeid parandada, blokeerida ja kustutada. Sellistel juhtudel peaksite pöörduma kirjalikult või e-posti teel meie andmekaitse kontaktpunkti poole.

Kasutaja annab saidile Divasoft.ee õiguse koguda, hallata ja sälitada kasutaja isikuandmeid privaatsus ja andmekaitse dokumentides sätestatud mahus ja eesmärkidel. Kasutajal on õigus igal ajal tühistada luba isikuandmete töötlemiseks saidil Divasoft.ee. Nõuda oma isikuandmete kogumise,töötlemise ja haldamise lõpetamist ja isikuandmete kustutamist. Nõusolek kasutaja andmete töötlemiseks kehtib kuni sellise teate saamiseni. Pärast teate saamist peatab Divasoft.ee kasutaja andmete kohese töötlemise. Kuid see ei tähenda et divasoft.ee kustutab need andmed, kui tal on põhjust neid sälitada (tellimuse täitmiseks).
Kasutajal on õigus juurde pääseda oma Isikuandmetele. Selleks, et teada saada, milliseid isikuandmeid on divasoft.ee kogunud ja millistest allikatest seda töödeldakse, millistele adressaatidele see edastatakse ja pakutakse, peab Kasutaja eelnevalt ühendust võtma emaili teel divasoft.ee administraatoriga. Divasoft.ee kasutab Kasutaja õigust tutvuda töödeldud isikuandmetega 30 kalendripäeva jooksul pärast Kasutaja taotluse saamist.
Kui Kasutaja tuvastavad, et Isikuandmed on ebaõiged, puudulikud või ebatäpsed, omades juurdepääsu oma Isikuandmetele, on tal õigus pöörduda e-posti aadressile diva@divasoft.ee. Isikuandmete parandatakse või kustutatakse või selliste andmete töötlemine peatatakse andmesubjekti ja tema isikuandmete identiteedi alusel. Divasoft.ee rakendab Kasutaja õigust peatada isikuandmete töötlemine (või kustutada isikuandmed) 30 tööpäeva jooksul pärast Kasutaja taotluse saamist.
Divasoft.ee säilitab Isikuandmeid 10 (kümme) aastat alates selle esitamise kuupäevast, kui käesolevas privaatsuspoliitikas ei ole sätestatud teisiti.
Kasutaja lepivad eelnevalt kokku, et tema andmeid on saidil Divasoft.ee õigus säilitada kuni vastutavate asutuste uurimiseni, kui tema andmeid kasutati ebaseadusliku tegevuse või identiteedivarguse või muu rikkumise käigus uurimine, kas Divasoft.ee on saanud vastava kasutaja seotud kaebusi või kui Divasoft.ee on märganud, et vastav kasutaja on rikkunud privaatsuseeskirju ja / või saidi reegleid rikkunud.

Ülaltoodud õiguste kasutamiseks peavad kasutajad pöörduma saidi administraatori poole eposti aadressil: diva@divasoft.ee

5. Lingid teistele veebisaitidele
Meie veebilehelt lähevad lingid teistele veebilehtedele. Allpool olevad privaatsussätted kehtivad ainult meie veebisaidi kohta. Lingitud veebisaitidel on eraldi privaatsuseeskirjad, mis võivad meie omadest erineda.
Meie ei vastuta välismaiste veebilehtede sisu eest, mida külastate spetsiaalselt all välja toodud linkide kaudu. Me ei assimileeri nende sisu. Ebaseadusliku, ebaõige või ebatäieliku sisu ja sellise teabe kasutamisest või mittekasutamisest põhjustatud kahju eest lasub ainuvõimalus selle veebisaidi omanikul, millele link tehti. Sofahouse OÜ vastutab välislinkide eest ainult siis, kui need, mis tähendab nende potentsiaalselt ebaseaduslikku või kriminaalset sisu, on Sofahouse OÜ-le tegelikult teada ning nende kasutamist on tehniliselt ja mõistlikult võimalik takistada. Lisateave privaatsuseeskirjade kohta kolmandate osapoolte veebisaitidel:

6. Kui Teil on veel küsimusi:
Kui teil on lisaküsimusi isikuandmete kogumise, töötlemise või kasutamise kohta. Siis võtke meiega ühendust.
Epost: diva@divasoft.ee


PRIVAATSUSPOLIITIKA


I. Mõisted
1. Veebisait – Divasoft.ee millel on juurdepääs aadressilt www.divasoft.ee
2. Divasoft.ee – mida haldab Eesti Vabariigis registreeritud äriühing “Sofahouse OÜ”.
Registrikood: 12610206.
Juriidiline aadress: Akadeemia tee 16-27 Tallinn Harjumaa 12611
Epost: diva@divasoft.ee
Telefon: +372 52 66 162
3. Kasutaja – Iga füüsiline (Nii era- kui juriidiline isik), kes on saidil registreeritud.
4. Kasutaja – Isik (nii era- kui juriidiline) kes pole saidil registreeritud aga kes seda veebilehte kasutab.
5. Teenused – divasoft.ee teenused ja tooted mis on seotud pehme mööbliga
6. Tooted – müügil olevad divasoft.ee pehme mööbel
7. Konto – veebilehel divasoft.ee olevad kontod.
8. Partnerid – Juriidilised isikud, kellega divasoft.ee teeb koostööd kaupade või teenuste pakkumisel.
9. Küpsised – küpsised on väikesemahulised failid, mis salvestatakse ajutiselt seadme kõvakettale ja võimaldavad Teil saidi külastuse ajal ära tunda. Salvestades inimese sirvimisajaloo, eelistused, kohandatud sisu, kiirendada saidi otsingut ja luua kasutajasõbralik veebilehekülg. Muudavad veebilehe efektiivsemaks ja kasutajasõbralikumaks. Küpsised on kasutusel pea igal veebilehel ja see on interneti kasutamisel tavapärane.
10. Brauser – Veebilehitsemis rakendus, millega kuvatakse veeb Teie arvutis või muus vahendis.
11. Isikuandmed – Igasugune teave mille järgi saame kasutajat tuvastada. Et pakkuda talle soovitud teenust või toodet.
12. Isikuandmete saaja – Juriidiline või füüsiline isik, kellel edastatakse vajadusel isikuandmed, sh partnerid. Et soovitud toodet või teenust pakkuda.
13. Privaatsuspoliitika – Dokument mis sätestab põhireeglid isikuandmete ja muu asjakohase teabe kogumise, sälitamise ja töötlemise saidi kasutamise kaudu.
14. Seadus – Eesti Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadus.
15. Üldnõuded – 2016 27. aprill Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, mis käsitleb üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46 / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus) (edaspidi määrus (EL) 2016/679) . Määrus (EL) 2016/679 on Euroopa Liidu vahetult kohaldatav õigusakt. Seda kohaldatakse Eestis, nagu ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, alates 2018. aastast. 25. mai
16. Veebisaidi divasoft.ee administraator – Tõnis Urm, veebisaidi haldamise eest vastutav isik. Kontakt email: diva@divasoft.ee
17. Meie ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, meie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.”Sofahouse OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, meie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
18. IP aadress – Igale interneti ühendusega arvutile antakse kordumatu number, mida tuntakse kui Interneti protokoll (IP) aadressina. Kuna need numbrid omistatakse tavaliselt riigiblokkidele, saab IP-aadressi sageli kasutada selle riigi tuvastamiseks, kus arvuti on internetiga ühendatud.

II. ÜLDSÄTTED
1. Saidi privaatsuseeskirjad sätestavad põhireeglid isikuandmete ja muu kasutajale isiklikku huvi pakkuva teabe kogumiseks, säilitamiseks ja töötlemiseks saidi kasutamise ajal ja saidil pakutavate teenuste tellimisel.
2. Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta saidi kasutajate isikuandmeid ja muude andmete loata kasutamise eest.
3. Kasutajat loetakse selle privaatsuspoliitikaga tutvunuks, kui nad nõustuvad, klõpsates hüpikaknas nuppu “Nõustun” või tellides asjakohaseid kaupu või teenuseid. See saidi dokument on saadaval aadressil divasoft.ee. Kõikidest privaatsuseeskirjade tulevastest muudatustest ja / või täiendustest teatatakse alati saidi kasutajaid.
4. See privaatsuspoliitika kehtib alati, kui Divasoft.ee saab isikuandmeid, kui kasutaja tellib ja / või omandab kaupu või teenuseid saidi kaudu. Kasutajad peaksid arvestama, et Divasoft.ee partnerite pakutavate kaupade või teenuste tellimisel võib nende privaatsuseeskirjadele lisaks kehtida ka sidusettevõtte privaatsuseeskirjad, mille eest Divasoft.ee ei vastuta. Samuti soovib divasoft.ee juhtida tähelepanu sellele, et sait sisaldab linke teiste eraisikute, ettevõtete või organisatsioonide veebisaitidele ja et Divasoft.ee ei vastuta selliste veebisaitide sisu ja / või nende kasutatavate privaatsuspoliitikate eest, seega enne kui esitate mis tahes teave enda kohta Kasutaja peaksid tutvuma vastava veebisaidi reeglite, privaatsuspoliitika ja muude dokumentidega.

III. Isikuandmete kogumine ja säilitamine
1. Sõltuvalt kasutaja tellitud konkreetsete teenuste olemusest kogutakse ja säilitatakse järgmisi isikuandmeid:
1.1. Tellimuse täitmiseks: Nimi, perekonnanimi, elukoht, postiindeks, telefoni number, e-posti aadress, kliendi identifikaator (Süsteemi poolt kliendile antud). Nende andmete alusel töötleme Teie tellimust.
1.2. Turunduseesmärgil: E-posti aadress, IP-aadress, küpsised. Neid andmeid kasutame Teie nõusolekul.
2. Esimest tüüpi küpsis – Divasoft.ee – oma veebilehe täiustamiseks ning kasutatavate teenuste pakkumiseks, kvaliteedi tõstmiseks. Veebisaidi kaudu kogutud infot kasutatakse liikluse arvutamiseks (Statistilise teabe kogumiseks). Huvi saidi sisu kohta, teie külastus ajaloo salvestamiseks küsime Teie nõusolekut. Nõusolek kehtib kuni kasutaja tühistab oma nõusoleku saates sellest saidi administraatorile kirja: diva@divasoft.ee
2.1. Nõusolek kehtib tähtajatult, kuni kasutaja ja / või kasutaja tühistab oma nõusoleku. Teie külastus registreeritakse alati Google Tag Manageri platvormil, et saaksite oma saidi tõrgeteta toimida ja parimate ostutulemustega rahul olla. Võite küpsiste kasutamise loa igal ajal tühistada. Seda saate teha, muutes oma brauseri sätteid nii, et see ei luba küpsiseid. Kuidas seda teha, sõltub teie opsüsteemist ja veebibrauserist. Üksikasjad küpsiste, nende kasutamise ja nendest loobumise kohta leiate aadressilt policies.google.com/technologies/ads.
2.2. Teine küpsiste tüüp – palun võtke teatavaks, et saidile sisenemisel salvestatakse saidi kasutamiseks küpsised teie arvutisse: Veebisaidi toimimiseks vajalik küpsis (PHPSESSID) – veebisaidi funktsionaalsuse rakendamiseks kasutatakse küpsist. See kustutatakse, kui veebilehe aken on suletud. Veel ühe meie kasutatava küpsise (Accept_cookies) väärtus on 1 ja see kehtib 1 aasta. On mõeldud, et kui kasutaja on küpsisepoliitikaga nõustunud, kulub aasta, kui ta pole oma brauserit uuesti puhastanud või küpsistega seotud poliitikat aktsepteerinud, kuna nad on sellega juba nõus. Kasutame ka küpsiseid: Inspectlet.com, Onesignal.com, Google Tag Manager, Facebook Pixel. Teie saidi sujuva toimimise ja parimate ostukogemustega rahule jäämise korral registreeritakse teie külastus alati Google Tag Manageri platvormil. Võite küpsiste kasutamise loa igal ajal tühistada. Seda saate teha, muutes oma brauseri sätteid nii, et see ei luba küpsiseid. Kuidas seda teha, sõltub teie opsüsteemist ja veebibrauserist. Üksikasjad küpsiste, nende kasutamise ja nendest loobumise kohta leiate aadressilt policies.google.com/technologies/ads
2.3. Kasutaja väljendab oma eelnevat vabatahtlikku nõusolekut lubada Divasoft.ee küpsiseid salvestada, vajutades nuppu “NÕUSTUN” järgmiselt: “Teatame teile, et sellel saidil kasutatakse küpsiseid teie brauseri kvaliteedi parandamiseks statistika ja turustamise eesmärgil. Võite oma valiku igal ajal tühistada, muutes oma brauseri seadeid ja kustutades salvestatud küpsised. Statistiline küpsis võimaldab meil arvutada külastusi ja liikluse allikaid, et saaksime saidi toimivust mõõta ja seda parandada. Kogu teave nende küpsiste kohta on koondatud ja seetõttu anonüümne. Teie saidi sujuva toimimise ja parimate ostukogemustega rahule jäämise korral registreeritakse teie külastus alati Google Tag Manager platvormil.

IV. ISIKUANDMETE KASUTAMISE EESMÄRGID:
1. Divasoft.ee kasutab Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
1.1. Saidilt kaupade või teenuste tellimiseks tellimuse täitmine. Saidil pakutavate kaupade või teenuste tellimiseks peavad kasutaja esitama isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik konkreetse toote või teenuse tellimiseks.
1.2. Veebisaidil pakutavate teenuste tõhusaks osutamiseks – turunduseesmärkidel. Divasoft.ee hoolitseb selle eest, et Saidil pakutavad kaubad või teenused ja nende tellimine oleksid tõhusad ja identiteedivargused oleksid ära hoitud.
1.3. Veebilehe pideva täiustamise ja arendamise tagamiseks ning Kasutajale ja / või Kasutajale parima võimaliku teenusepakkumise pakkumiseks on divasoft.ee õigus kasutada Isikuandmeid turunduseesmärkidel, kui Kasutaja ja / või Kasutaja on selleks nõusoleku andnud (nt linnukese märkides infoleht jms).
1.4. Samuti kasutame turundamise eesmärgil Google adwords reklaame, mis pakuvad meile mitte isikut tuvastavat teavet Teie ja Teie sirvimisharjumuste kohta. Turunduse eesmärgil kasutame Re-marketingi.
1.5. Facebook kasutab uuesti turundamiseks järgmisi isikuandmeid, et pakkuda isikupärastatud ja asajakohaseid reklaame: Asukoht
1.6. Kogume teie kohta küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil teavet. Me kasutame küpsistest saadud teavet järgmistel eesmärkidel:

Kõik otseturunduse ja muudel eesmärkidel kogutud isikuandmed vastavad seaduses seatud nõuetele.
1. Kasutaja võib igal hetkel nõusoleku andmete kasutamiseks tagasi võtta saates selleks vastava sisulise kirja veebilehe administraatorile: diva@divasoft.ee või valides privaatsuseeskirjades valiku “loobu”
2. Veebilehe administreerimisel ja võimalike talitushäirete diagnoosimisel võib saidi administraator turunduseesmärkidel kasutada kasutaja IP-aadresse.

V. KONTOD
1. Divasoft.ee kontod on lingid teatud veebilehtedele, mis võivad sisaldada sama teavet nagu sait, kuna Divasoft.ee on nii sait kui ka kontohaldur. Saidi konto kasutajatele kehtivad privaatsuspoliitika ja Divasoft.com kontot sisaldava veebilehe reeglid, samuti käesolev privaatsuseeskirjad ja muud saidil avaldatud Divasoft.lt reeglid.
2. Divasoft.ee-l on järgmistel veebisaitidel kontod: Divasoft Furniture (fännileht / fännileht; sotsiaalne võrgustik Facebook); Divasoft Furniture (fännileht / fännileht; sotsiaalvõrgustik Instagram).

VI. ISIKUANDMETE ESITAMINE
Divasoft.ee teatab, et ta ei avalda Eesti Vabariigis, Euroopa Liidus ja teistes välisriikides asuvatele kolmandatele isikutele tasu eest, tasuta ega muul viisil isikuandmeid, välja arvatud järgmistel juhtudel:
Kasutaja otsesel nõusolekul
Pakkudes Saidil pakutavaid kaupu või teenuseid – partneritele või volitatud kolmandatele isikutele, kes töötlevad isikuandmeid Divasoft.ee ülekandega käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, näiteks maksete tegemine, teenuste tellimine jne.
Õiguskaitseorganid vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korrale.
Kui on vaja kuritegusid ennetada või uurida.
Kasutaja ja / või kasutaja isikuandmeid edastatakse Euroopa Liidu liikmesriikidele või teistele välisriikidele samadel tingimustel nagu Leedu Vabariigis asuvate isikuandmete saajate jaoks ainult käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel.

VII. ISIKUANDMETE PARANDAMINE, LÕPETAMINE JA KUSTUTAMINE
1. Kasutaja annab saidile divasoft.ee õiguse koguda, hallata, hallata ja säilitada Kasutaja Isikuandmeid Privaatsuseeskirjades ja muudes Saidi dokumentides sätestatud mahus ja eesmärkidel. Kasutajal on õigus igal ajal tühistada oma luba isikuandmete kogumiseks, haldamiseks ja töötlemiseks saidil divasoft.ee, nõuda oma isikuandmete kogumise, töötlemise ja haldamise lõpetamist ning isikuandmete kustutamist. Nõusolek Kasutaja Isikuandmete kogumiseks, haldamiseks ja töötlemiseks kehtib ainult praegu. Pärast sellise teate saamist peatab Divasoft.ee kasutaja viivitamata nende Isikuandmete töötlemise, kuid see ei tähenda, et Divasoft.ee kustutaks / hävitaks Isikuandmed, kui tal on põhjust neid säilitada.
2. Kasutajal on õigus juurde pääseda oma Isikuandmetele. Selleks, et teada saada, milliseid isikuandmeid on Divasoft.ee kogunud ja millistest allikatest seda töödeldakse, millistele adressaatidele see edastatakse ja pakutakse, peab Kasutaja eelnevalt ühendust võtma postiaadressil diva@divasoft.ee. Divasoft.ee kasutab Kasutaja õigust tutvuda töödeldud isikuandmetega 30 kalendripäeva jooksul pärast Kasutaja taotluse saamist.
3. Kui Kasutaja tuvastavad, et Isikuandmed on ebaõiged, puudulikud või ebatäpsed, omades juurdepääsu oma Isikuandmetele, on tal õigus pöörduda e-posti aadressil diva@divasoft.ee. Isikuandmeid parandatakse ja kustutatakse või selliste andmete töötlemine peatatakse andmesubjekti ja tema isikuandmete identiteedi alusel. Divasoft.ee rakendab Kasutaja õigust peatada isikuandmete töötlemine (või kustutada isikuandmed) 30 tööpäeva jooksul pärast Kasutaja taotluse saamist.
4. Divasoft.lt säilitab Isikuandmeid 10 (kümme) aastat alates selle esitamise kuupäevast, kui käesolevas privaatsuspoliitikas ei ole sätestatud teisiti. Raamatupidamise eesmärgil.
5. Kasutaja lepivad eelnevalt kokku, et tema andmeid saidil divasoft.ee on õigus säilitada kuni vastutavate asutuste uurimiseni, kui tema andmeid kasutati ebaseadusliku tegevuse või identiteedivarguse või muu rikkumise käigus uurimine, kas Divasoft.ee on saanud vastava kasutaja seotud kaebusi või kui divasoft.ee on märganud, et vastav kasutaja on rikkunud privaatsuseeskirju ja / või saidi reegleid või on muul seaduslikul eesmärgil isikuandmete säilitamiseks .

VIII. ISIKUANDMETE KAITSE
1. Divasoft.ee tagab, et Kasutaja ja / või Kasutaja poolt Saidil edastatud Isikuandmed on kaitstud igasuguste õigusvastaste tegude eest: Isikuandmete loata muutmise, avalikustamise või hävitamise, identiteedivarguse, pettuste ja Isikuandmete kaitse tase vastab Eesti seaduste nõuetele.
2. Isikuandmed on kaitstud kadumise, loata kasutamise ja muutmise eest. Andmebaas, mis salvestab saidi kasutaja ja / või kasutaja andmeid, on arvutivõrkude kaudu kaitstud loata juurdepääsu eest.
3. Nii Kasutaja kohustuvad ja on kohustatud mitte avaldama Isikuandmeid kolmandatele isikutele, ei enda ega kolmandate isikute kohta, kui sellised kolmanda isiku Isikuandmed on neile kättesaadavad, ning teavitama viivitamata rikkumistest diva@divasoft.ee

IX. LÕPPSÄTTED
1. See privaatsuspoliitika kehtib 2020. aastast. 01. mai. Kasutajaid teavitatakse kõigist privaatsuseeskirjade muudatustest veebisaidil ja neile saadetakse teatised e-posti aadressile.
2. Kui teil on lisaküsimusi isikuandmete kogumise, töötlemise või kasutamise kohta. Siis võtke meiega ühendust.
Epost: diva@divasoft.ee